Co to jest denga?

Denga lub gorączka denga to najszybciej rozprzestrzeniająca się choroba wirusowa przenoszona przez komary na świecie. Co roku około 400 milionów ludzi jest zarażanych dengą. Komary przenoszące wirusa dengi występują głównie w strefach tropikalnych i podzwrotnikowych, ryzyko zakażenia dotyczy ponad 125 krajów. Komary te zamieszkują zarówno obszary wiejskie, jak i miejskie, i mogą kłuć zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Dlatego wszyscy podróżujący do regionów endemicznych, takich jak Azja, Afryka, Karaiby, Ameryka Łacińska i Południowa, są narażeni na ryzyko zachorowania.1

Ze względu na globalne ocieplenie, urbanizację i podróże lotnicze, rozprzestrzenianie się komarów i tym samym wirusa dengi zwiększa się na całym świecie.5 W 2019 roku WHO zanotowało ośmiokrotny wzrost liczby przypadków dengi od 2000 roku.1
Istnieją różne typy (4 serotypy) wirusa, z których każdy może wywołać dengę z krótkoterminowymi i czasami długoterminowymi powikłaniami1. Możesz zmniejszyć ryzyko zakażenia dengą, unikając ukłuć komarów.1

Przebieg dengi może obejmować bezobjawową infekcję (w większości przypadków) lub objawy przypominające grypę (w jednym na cztery przypadki), a także ciężką dengę, która może prowadzić do powikłań zagrażających życiu. W przypadku objawowej dengi mogą wystąpić symptomy takie jak gorączka, ból głowy, ból stawów i mięśni, wysypka, nudności i wymioty. Objawy te mogą pojawić się od kilku dni do maksymalnie 2 tygodni po ukłuciu komara.1,2

U około 1 na 20 osób, które przechodzą objawową dengę, rozwijają się poważne objawy, które są potencjalnie zagrażające życiu. Nazywa się to ciężką dengą.2,4

Zakażenie dengą u podróżnych jest samoograniczające się i ma znaczący wpływ na plany podróży. Z badań wynika, że nawet 40% podróżujących z objawowym zakażeniem dengą jest hospitalizowanych.3,4

5 faktów na temat dengi

 • FAKT 1
  Ryzyko zakażenia wirusem dengi występuje obecnie w ponad 125 krajach na całym świecie.1
 • FAKT 2
  Ryzyko zakażenia dengą istnieje tam, gdzie aktywne są komary przenoszące wirus dengi. Potwierdzone zakażenia wystąpiły u podróżujących z Europy powracających z Ameryki Łacińskiej, Ameryki Południowej, Karaibów, Afryki, Azji, Oceanii oraz samej Europy.1
 • FAKT 3
  Drugie zakażenie dengą zwiększa ryzyko poważnej choroby.1,4
 • FAKT 4
  W Europie denga jest drugą, zaraz po malarii, chorobą wymagającą największej liczby hospitalizacji podróżnych powracających z zagranicy.3,4
 • FAKT 5
  Osoby podróżujące do krajów o wysokim ryzyku zakażenia mogą podjąć środki ostrożności w celu ochrony przed dengą.1,4
Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych na swoich stronach internetowych, zamieszcza zweryfikowane informacje, które pomogą Ci przygotować się do kolejnej podróży. Tam możesz uzyskać:

 • • Informacje o chorobach tropikalnych i innych zagrożeniach zdrowotnych podczas podróży.
 • • Porady dotyczące szczepień dla wszystkich krajów.
 • • Informacje o ogniskach epidemii, które mogą prowadzić do nowych zaleceń dla podróżujących.
Referencje

 1. World Health Organisation. Fact sheets on dengue and the severe form of dengue. Available at: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue, dostęp: 07/2023.
 2. Chawla P, et al., Clinical implications and treatment of dengue. Asian Pac J Trop Med. 2014 Mar;7(3):169-78.
 3. Rivera A et al., Travel-Associated and Locally Acquired Dengue Cases — United States, 2010–2017. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020;69:149–154.
 4. Halstead S, Wilder-Smith A. Severe dengue in travellers: pathogenesis, risk and clinical management. J Travel Med. 2019 Oct 14;26(7):taz062.
 5. Murray NE, Quam MB, Wilder-Smith A. Epidemiology of dengue: past, present and future prospects. Clin Epidemiol. 2013 Aug 20;5:299-309.
 6. Tiga DC. et al., Persistent Symptoms of Dengue: Estimates of the Incremental Disease and Economic Burden in Mexico. Am J Trop Med Hyg. 2016 May 4;94(5):1085-1089.
 7. https://www.cdc.gov/dengue/healthcare-providers/diagnosis.html, dostęp: 07/2023.
 8. Chong et al,. Diagnostic accuracy and utility of three dengue diagnostic tests for the diagnosis of acute dengue infection in Malaysia. BMC Infect Dis 20, 210 (2020).
C-ANPROM/PL/DENV/0001 10/2023