Leczenie hemofilii opiera się na podawaniu leku poprzez iniekcje dożylne, zdarza się, że stan żył obwodowych uniemożliwia korzystanie z nich. W takiej sytuacji Pacjentowi wszczepiany jest stały dostęp dożylny zwany potocznie portem naczyniowym. Ten rodzaj dostępu naczyniowego wymaga szczególnej opieki. Materiał ten pokazuje jak przygotować zestaw do podania, pacjenta oraz prawidłowo wykonać wkłucie.

C-ANPROM/PL/HG/0124, 06.2023