Czy wprowadzenie leku Obizur ▼* oznacza przełom w leczeniu i monitorowaniu terapii pacjentów z hemofilią nabytą? Jakie korzyści i możliwości niesie terapia tym lekiem?
Ostatnie webinarium z pierwszej edycji Akademii AHA jest poświęcone nowym możliwościom terapeutycznym związanym z zastosowaniem leku Obizur, który wskazany jest do leczenia epizodów krwawień u pacjentów z nabytą hemofilią spowodowaną przez przeciwciała przeciwko czynnikowi VIII. Produkt leczniczy OBIZUR jest wskazany do stosowania u dorosłych.

O swoich doświadczeniach związanych ze stosowaniem leku opowiadają nasi eksperci: prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga, dr n. med. Magdalena Górska-Kosicka, dr n. med. Beata Baran oraz dr n. med. Anna Buczma.

prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga, Nowe możliwości terapeutyczne w AHA

Lekarz hematolog prowadzący pacjentów z nabytą hemofilią A stawia sobie dwa główne cele: doprowadzenie do remisji choroby i zwalczanie krwawień zagrażających życiu pacjenta. Podstawą walki z hemofilią są skuteczne leki hemostatyczne. Jakie są wady i zalety dostępnych na rynku preparatów i dlaczego tak obiecująca jest terapia lekiem Obizur? Na te pytania odpowiada prof. Jerzy Windyga.

dr n. med. Magdalena Górska-Kosicka, Obizur – nowy lek, nowe możliwości

Jaki preparat zastosować w leczeniu trudnych przypadków hemofilii A u pacjentów z chorobami współistniejącymi? Dlaczego monitorowanie postępów leczenia oraz precyzyjne dobieranie i korygowanie dawki leku przesądza o sukcesie walki z chorobą? O nowych możliwościach oferowanych przez lek Obizur opowiada dr Magdalena Górska-Kosicka.

dr n. med. Beata Baran, Diagnostyka AHA – Obizur

Diagnostyka hemofilii powinna odbywać się sprawnie i jak najszybciej. Jaka jest rola laboratorium na kolejnych etapach leczenia z zastosowaniem preparatu Obizur? Jakie nieocenione korzyści i możliwości zyskujemy, stosując ten preparat w leczeniu pacjentów z nabytą hemofilią A? Jakie testy należy przeprowadzić podczas monitorowania aktywności czynnika VIII i miana inhibitora? Zapraszamy do zapoznania się z wykładem dr Beaty Baran, która odpowiada na powyższe pytania.

dr n. med. Anna Buczma, Doświadczenie własne z zastosowaniem Obizur

Jakie warunki powinien spełniać idealny lek hemostatyczny? Jak ważne jest niskie ryzyko powikłań i obiektywna ocena hemostazy w przypadku prowadzenia pacjentów z nabytą hemofilią A? Czy Obizur zapewnia osłonę hemostatyczną podczas niezbędnych procedur inwazyjnych wykonywanych u pacjentów z nabytą hemofilią A? Dr Anna Buczma dzieli się swoimi doświadczeniami z zastosowaniem produktu Obizur.

*pozbawiony domeny B antyhemofilowy czynnik VIII (rDNA), o sekwencji wieprzowej, susoktokog alfa
▼ Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane – patrz punkt 4.8 Charakterystyki Produktu Leczniczego (ChPL).