300 000 osób cierpiących na choroby rzadkie w Europie polega na terapiach opartych na produktach osoczopochodnych w celu polepszenia swojego zdrowia i jakości życia.

1 milion osób mógłby skorzystać z terapii osoczopochodnych przy lepszym diagnozowaniu i dostępie do leczenia. Zwiększenie ilości osocza uzyskiwanego w Europie pozwoliłoby na zapewnienie ciągłości leczenia osobom z rzadkimi chorobami.

Dowiedz się więcej o czynnikach ryzyka w obszarze produkcji leków osoczopochodnych na madraopieka.pl

Referencje:

  1. EDQM. International Symposium on “Plasma Supply Management”, 2019. Dostęp: 12/2022;
  2. https://ipfa.nl/wp-content/uploads/2019/08/1_5_ROBERT-Robert_IPFA-EBA_January14_Dispatch.pptx-FINAL-READY-FOR-PUBLICATION.pdf. Dostęp: 12/2022;
  3. Jarman H. i wsp. Lancet 2018; 392(10145): 447–450;
  4. PPTA. Europe Needs To Collect More Plasma, https://www.pptaglobal.org/plasma. Dostęp: 12/2022;
  5. Copenhagen Economics. The impact of plasma derived therapies in Europe. The health and economic case for ensuring sustainable supply, https://www.copenhageneconomics.com/dyn/resources/Publication/publicationPDF/0/570/1624364808/copenhagen-economics_the-impact-of-plasma-derived-therapies-in-europe_june-2021.pdf. Dostęp: 12/2022.
C-ANPROM/PL/IG/0118, 02/2022