Do pacjentów potrzebujących terapii lekami osoczopochodnymi – immunoglobulinami – przez całe życie należą osoby z pierwotnymi niedoborami odporności (PNO), narażone na przewlekłe, często zagrażające życiu zakażenia.

Niestety liczba polskich krwiodawców z roku na rok spada. Jest to duży problem, choćby ze względu na rosnącą wykrywalność chorób wymagających terapii lekami osoczopochodnymi.

Dowiedz się więcej o statystykach w tym zakresie na madraopieka.pl

Referencje:

  1. https://ipopi.org. Dostęp: 12/2022;
  2. https://www.aan.com. Dostęp: 12/2022;
  3. https://www.pexps.pl/files/upload/files/201710-PEXPS-PNO-raport.pdf. Dostęp: 12/2022;
  4. http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php. Dostęp: 12/2022;
  5. David M. Lang i wsp. International consensus on hereditary and acquired angioedema. Annals of Allergy, Asthma & Immunology, 2012; 109(6): 395–402;
  6. Kancelaria Domanski Zakrzewski Palinka, Wróblewski W., Przyszłosc terapii osoczopochodnych w Polsce. Raport opublikowany dzieki wsparciu i z inicjatywy Takeda Pharma Sp. z o.o., Warszawa, maj 2020, s. 4, 14;
  7. Pierwotne Niedobory Odpornosci. Stan obecny oraz potrzeby diagnostyki i terapii w Polsce. Raport PEX PharmaSequence, Warszawa, pazdziernik 2017, s. 10, 11.
C-ANPROM/PL/IG/0118, 02/2022