Typowe objawy nabytej hemofilii typu A są następujące:

Krwawienia do mięśni lub rzadko do stawów1

Krwawienia z przewodu pokarmowego, układu moczowo-płciowego i do przestrzeni zaotrzewnowej1

Wylewy podskórne obejmujące dużą powierzchnię2

Ciężkie krwawienia po inwazyjnych zabiegach2

W nabytej hemofilii typu A ponad 77% krwotoków ma charakter spontaniczny3

Spontaniczne
krwotoki

77.4%

Zranienie

8.4%

Zabiegi chirurgiczne

8.2%

Związane z porodem

3.6%

Nieokreślone

2.7%

U 80% pacjentów występują rozległe krwawienia podskórne2,4

Miejsca krwawienia u pacjentów z nabytą hemofilią typu A w dwuletnim badaniu
przeprowadzanym przez zespół lekarzy z Centrum Leczenia Hemofilii w Wielkiej
Brytanii (n=172)4

0% 20% 40% 60% 80%
Podskórne
Domięśniowe
Tylko podskórne
Z przewodu pokarmowego
Z układu moczowo-płciowego
Zaotrzewnowe
Inne
Dostawowe
Nie dotyczy
Śródczaszkowe
Śmiertelne
Brak leczenia

U wielu pacjentów występował więcej niż jeden rodzaj krwawienia.

Przykładowe prezentacje nabytej hemofilii typu A5

Krwiak wskutek noszenia biustonosza
Krwiak niespowodowany urazem
Krwiak po wykonaniu wkłucia dożylnego

Referencje

  1. Kruse-Jarres R, et al. Am J Hematol. 2017;92(7):695–705.
  2. Collins P, et al. BMC Res Notes. 2010;3:161.
  3. Knoebl P. J Throm Haem 2012; 10; 622-631.
  4. Collins P, et al. Blood. 2007;109(5):1870–1877.
  5. Images reproduced with permission from Escobar MA, Dyer CB. 2019
    [Permissions to be obtained at a local level depending on use and
    audience]. Escobar MA, Dyer CB. J Gerontol Geriatr. 2019;67:141–153.
C-ANPROM/PL/HG/0094, 11/2022