Pierwszy kontakt z lekarzem bywa dla pacjenta bardzo stresującym momentem. Warto natomiast przygotować się na to spotkanie i już teraz wiedzieć o co możemy zapytać, jakie informacje warto zgłębić, czego chcielibyśmy się dowiedzieć. Pozwoli to na lepsze zrozumienie obu stron, a także da pacjentowi większe poczucie opanowania tej nowej, trudnej sytuacji.
 
1. Zadawanie pytań
 
Pytajcie specjalistów opieki, czego możecie się spodziewać:

  • jak silny i jak rozległy może być wasz ból;
  • gdzie możecie go odczuwać;
  • jak długo może on trwać?

Bycie przygotowanym na różne możliwości pomoże Wam lepiej kontrolować swój ból. Warto, abyście przed spotkaniem z lekarzem zapisali wszystkie pytania, jakie do niego macie. Zwiększycie w ten sposób szansę, że dowiecie się wszystkiego, co Was interesuje, a jednocześnie usprawni to przebieg Waszej rozmowy ze specjalistą.

2. Różne metody leczenia bólu – o czym poinformować lekarza

Przedyskutujcie różne sposoby łagodzenia bólu z zajmującymi się Wami specjalistami. Warto, abyście porozmawiali o:

  • metodach, którestosowano w Waszym przypadku do tej pory, a które okazały się nieskuteczne;
  • obawachdotyczących zaleconych wam sposobów leczenia bólu;
  • innych lekach, które obecnie przyjmujecie;
  • wszelkich alergiach, jeśli je macie;
  • skutkach ubocznych, które mogą pojawić się w przypadku zaleconego Wam leczenia.

3. Plan leczenia bólu

Porozmawiajcie z lekarzem o tym, jak dokładnie wygląda plan leczenia Waszego bóluCzasami środki przeciwbólowe są podawane dopiero w momencie, gdy o to poprosicie, innym razem są Wam aplikowane o stałych godzinach. To ważne, abyście wiedzieli, jak jest w Waszym przypadku. Oczywiście jeśli wybrany sposób leczenia nie zmniejsza odczuwanego przez Was bólu, od razu zgłaszajcie to opiekującym się Wami specjalistom.

4. Zgłaszanie dolegliwości bólowych w momencie ich pojawienia się

Bardzo często o skuteczności działania leku przeciwbólowego decyduje moment, w którym jest on podany. Oznacza to, że ważne jest, abyście zgłaszali dolegliwości bólowe od razu w momencie, gdy zaczniecie je odczuwaćJeśli ból – mówiąc potocznie – zdąży się „rozpędzić”, środki przeciwbólowe mogą mieć słabsze działanie, bądź zacząć działać po dłuższym czasie.

5. Informowanie każdego specjalisty o bólu

O doświadczanych dolegliwościach bólowych warto informować każdego specjalistę, z którym macie kontakt – lekarzom pierwszego kontaktu, lekarzom prowadzącym Was na oddziale, pielęgniarkom, czy też rehabilitantom. Każdy z tych specjalistów ma różne doświadczenie i może okazać się, że zna sposób, który będzie świetnie działał akurat w Waszym przypadku.

6. Skala bólu

Opowiadając o swoich dolegliwościach bólowych starajcie się używać tzw. skali bólu. Polega ona na tym, że oszacowujecie na skali od 0 do 10, jak silnego bólu doświadczacie. Przykładowo, jeśli Wasz ból jest bardzo mały możecie określić jego intensywność na 2 punkty, jeśli jest bardzo silny możecie wybrać 7, jeśli zaś jest absolutnie nie do zniesienia oceniacie go na 9 lub 10. Stosowanie takiej skali pomoże specjalistom lepiej Was zrozumieć.

7. Pytanie o najlepsze komplementarne metody walki z bólem

Istnieją różne sposoby łagodzenia bólu, nie tylko farmakologiczne czy też inwazyjne. Warto, abyście spytali o nie zajmujących się wami specjalistów, bowiem metody te mogą pomóc Wam w jeszcze sprawniejszym obniżaniu intensywności bólu. Nierzadko pomagają one nawet zmniejszyć ilość przyjmowanych leków, a w efekcie zmniejszyć też nasilenie skutków ubocznych leczenia. Techniki te nie wiążą się z niepożądanymi objawami, a większość z nich możecie stosować zupełnie bez nadzoru lekarza, np. będąc sami w domu. Do technik takich zalicza się m.in.: ćwiczenia oddechowe, relaksacyjne czy też zimne bądź ciepłe kompresy.

8. Świadomość możliwości zmiany lekarza prowadzącego

Jeśli czujecie, że trudno jest Wam komunikować się z prowadzącym Was lekarzem, albo po prostu nie czujecie się dobrze w relacji z nim, przysługuje Wam prawo do jego zmiany. Wszyscy jesteśmy ludźmi i jednych lubimy bardziej, a innych mniej.

Jeśli zajmujący się Wami specjalista będzie wzbudzał Waszą sympatię i zaufanie to zwiększy to prawdopodobieństwo, że Wasza komunikacja będzie sprawnie przebiegała, a w efekcie otrzymacie lepszą pomoc. Co ciekawe, może się tak stać nie dlatego, że jeden specjalista będzie lepszy od drugiego, ale jedynie dlatego, że przy jednym z nich będziecie czuć się bardziej komfortowo.

C-ANPROM/PL/PPC/0144 08/2022