Choroba nowotworowa jest trudnym czasem dla samego pacjenta jak i jego rodziny. Niestety opieka szpitalna nie zawsze pokrywa wszystkie potrzeby chorych – zarówno te leżące w sferze zdrowia, psychiki jak i pomocy rodzinie chorego. Pacjenci często szukają pomocy w fundacjach i stowarzyszeniach, które pomagają osobom z chorobami nowotworowymi.

Fundacja chorych na raka

Z uwagi na ogromne zapotrzebowanie, ilość fundacji i stowarzyszeń, które pomagają osobom zmagającym się chorobami onkologicznymi stale wzrasta. Każda z nich ma swoje cele i założenia w jaki sposób pomagać swoim podopiecznym. Dla pacjenta ważne jest to, aby podjąć współpracę z fundacją, która zapewni mu satysfakcjonującą formę pomocy.

Fundacje pomagające chorym na raka

Dla wielu pacjentów współpraca z fundacją jest jedyną możliwością walki z chorobą nowotworową. Organizacje tego typu często finansują terapię, zabiegi lub rehabilitacje chorych. Niestety nie zawsze możliwe jest pokrycie tych kosztów z budżetu państwowego. Fundacje pomagają także w organizacji i zbieraniu środków na nowoczesne leczenie, które często nie jest dostępne w naszym kraju. Konieczny jest wyjazd za granicę i opłacenie terapii, której koszty są bardzo wysokie. Fundacje te dają nadzieje i pomagają w bezradności pacjentów, którzy często są pozostawieni samym sobie.

Fundacje onkologiczne – specjalny wymiar pomocy

Profil działalności każdej fundacji (niezależnie od tego, czy jest to fundacja pomagająca osobom zmagającym się z chorobami nowotworowymi, czy nie) jest inny. Wiele z nich skupia się na podobnych celach – z uwagi na bardzo duże zapotrzebowanie, każda jest bardzo potrzebna.
Warto jednak wspomnieć o specjalnym wymiarze pomocy jakim jest psychoonkologia. Pomoc psychiczna dla „pacjentów onkologicznych” jest niezwykle ważna. Psychoonkologia to dziedzina, która działa w różnych obszarach – zajmuje się profilaktyką chorób nowotworowych, wspiera chorych i ich bliskich w czasie choroby, a także edukuje osoby, które pracują z osobami zmagającymi się z chorobami nowotworowymi. To bardzo ważny aspekt – pomoc która jest oferowana w ramach państwowej opieki zdrowotnej nie zawsze jest wystarczająca.

Fundacje pomagające chorym na raka otwarcie przyznają, że nie funkcjonowałyby, gdyby nie pomoc darczyńców i osób angażujących się w realizowanie ich celów. Pomoc finansowa czy materialna jest dla nich bardzo ważna – bez niej nie udałoby się pomagać podopiecznym fundacji. Warto również wspomnieć, że każdy z nas może wspierać działania fundacji onkologicznych – oprócz bezpośredniej pomocy, warto przeznaczyć 1% swojego podatku na rzecz wybranej fundacji czy stowarzyszenia posiadających status organizacji pożytku publicznego (OPP).

Jak współpracować z fundacjami i stowarzyszeniami?

Jeśli szukasz wsparcia w fundacji pomagającej chorym na raka, spróbuj skontaktować się osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń. Większość informacji mówiących o tym jak można uzyskać pomoc można odnaleźć na stronach internetowych fundacji czy na ich profilach znajdujących się na portalach społecznościowych. W wielu organizacjach konieczne jest wypełnienie odpowiedniego formularza, na podstawie którego weryfikowana jest osoba, która ma korzystać z pomocy fundacji. Warto współpracować zarówno z organizacjami, które działają lokalnie, jak i z tymi które funkcjonują na szeroką, ogólnokrajową skalę. Z uwagi na odmienny profil działalności fundacji wielu pacjentów decyduje się na współpracę z więcej niż jedną organizacją. Koniecznie należy pamiętać o sprawdzeniu wiarygodności organizacji, z którą podejmujemy współpracę – zarówno jeśli jesteś osobą, która ma zamiar korzystać z pomocy ja i tą, która będzie wspierać jej działania.

C-ANPROM/PL/PPC/0131 08/2022