Rozpoznanie choroby nowotworowej prawie zawsze wywołuje gwałtowne emocje u pacjenta i jego bliskich. Kiedyś takie rozpoznanie równoznaczne było z wyrokiem – panowało bowiem przekonanie, że raka nie można wyleczyć. Aktualnie wykrycie choroby nowotworowej w początkowym jej stadium znacząco zwiększa szanse na zupełne wyleczenie.

Natomiast ciągle jeszcze panuje przekonanie, że rak musi boleć. Nic bardziej błędnego.

Ból można skutecznie kontrolować u prawie wszystkich pacjentów. W ocenie bólu istotne jest respektowanie relacji chorego w kategoriach tego co odczuwa, widzi i opisuje, dlatego w praktyce bólem jest to, co chory tak nazywa.

Każdy chory na nowotwór ma prawo oczekiwać i domagać się, aby w jego chorobie ból był odpowiednio leczony i aby jego problemy, zmagania się z chorobą spotykały się ze zrozumieniem ze strony najbliższych, pracowników medycznych, jak i całego społeczeństwa.

Każdy pacjent chory na nowotwór powinien otrzymać prawidłowe leczenie przeciwbólowe od każdego leczącego go lekarza.  Minimalny, gwarantowany każdemu choremu zakres leczenia określają wytyczne postępowania i algorytmy publikowane przez odpowiednie towarzystwa naukowe. Lekarze, niezależnie od posiadanej specjalizacji, mają obowiązek wykazania się znajomością podstawowych zasad rozpoznawania i leczenia bólów nowotworowych. W każdym stadium choroby ból należy skutecznie kontrolować.

Chory ma wiele możliwości szukania takiej pomocy:

Pierwszym kontaktem w sytuacji pojawienia się u pacjenta bólu powinien być lekarz prowadzący, lekarz rodzinny lub specjalista. Lekarze mają dostęp do wszystkich rodzajów terapii – zarówno leków z pierwszego szczebla drabiny analgetycznej (w przypadku słabszego bólu), jak i drugiego oraz trzeciego stopnia drabiny analgetycznej (w przypadku bólu o dużym nasileniu).

Oczywiście może się zdarzyć, że leczenie prowadzone przez takiego lekarza nie jest satysfakcjonujące, wówczas pacjent powinien szukać pomocy w poradniach wyspecjalizowanych w leczeniu bólu. W poradniach leczenia bólu pracują doświadczeni lekarze, którzy poprzez właściwą rozmowę z pacjentem rozpoznają różne rodzaje bólu i przepiszą odpowiednie dla pacjenta i jego bólu leczenie.

Należy pamiętać, że w celu umówienia się w takiej poradni pacjent musi uzyskać skierowanie od lekarza podstawowej opieki. Wyjątek stanowią poradnie komercyjne (prywatne), gdzie nie trzeba mieć skierowania.

Należy pamiętać, że w sytuacja kryzysowych do dyspozycji pacjenta pozostają również szpitalne oddziały ratunkowe.

To, co najważniejsze w przypadku wszystkich wymienionych lekarzy to otwarta współpraca z pacjentem. Chodzi przede wszystkim o otwartą i obustronną komunikację.

Pamiętajmy, że każdy pacjent ból odczuwa inaczej, dlatego powinien on podczas wizyty położyć duży nacisk na szczegółowy opis swojego bólu: jak jest on silny, gdzie jest zlokalizowany, w jakich sytuacjach się pojawia, jak długo trwa, jak dezorganizuje codzienne życie. Są to istotne elementy wizyty, które stanowią podstawę otrzymania fachowej, skutecznej pomocy w walce z bólem.

C-ANPROM/PL/PPC/0126 08/2022