Osobisty zapis doświadczeń młodego chłopaka, zanim rozpoczął on Interaktywną Profilaktykę

C-ANPROM/PL/HG/0059 08/2022