Dr hab. n. med. Anna Klukowska wyjaśnia, czy pacjenci stosujący Interaktywną Profilaktykę mogą funkcjonować jak ich zdrowi rówieśnicy.

C-ANPROM/PL/HG/0056 08/2022