Prosimy o rozwijanie razem z nami portalu TakedaMED!

Wystarczy wypełnić krótką ankietę i ocenić TakedaMED.

Jak ocenia Pani/ Pan istotność informacji?

Jak ocenia Pani/ Pan przystępność treści?

Jak ocenia Pani/ Pan wiarygodność publikacji?

Jak ocenia Pani/ Pan łatwość wyszukiwania informacji?

Nie teraz Prześlij swoją ocenę

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

TAKEDA PHARMA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Definicje:

 1. Serwis / Strona internetowa – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem: https://takedamed.pl/
 2. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca ze Strony Internetowej.
 3. Administrator danych osobowych (Administrator) – Takeda Pharma sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000027645, NIP: 5262108132, REGON: 012765897, BDO: 000015530, kapitał zakładowy 63 030 450,00 zł.
 4. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (,,osobie, której dane dotyczą”).
 5. RODO – Rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Polityka plików cookies:

 1. Niniejsza Polityka Plików Cookies informuje o zasadach wykorzystywania plików cookies, jakie mogą zostać użyte lub udostępnione podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu Takeda Pharma sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 3. Przy ponownym połączeniu ze Stroną Internetową, witryna rozpoznaje urządzenie, na którym strona jest otwierana. Pliki mogą być odczytywane przez system stosowany przez Administratora (tzw. pliki cookies własne), a także dostawców usług wykorzystanych w tworzeniu Strony Internetowej (tzw. pliki cookies podmiotów trzecich).
 4. Część plików cookies ma charakter zanonimizowany, co powoduje, że zidentyfikowanie użytkownika bez dodatkowych informacji nie jest możliwe.
 5. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności, wybory w zakresie wykorzystanych funkcjonalności, dane formularzy.
 6. Administrator wykorzystuje pliki cookies głównie w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika.
 7. Przy pierwszej wizycie na Stronie Internetowej pojawia się komunikat z prośbą o wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies („Akceptuje wszystkie pliki cookie”). Komunikat na stronie internetowej pozwala także dokonać wyboru ustawień zakresu wykorzystania plików cookies, którego można dokonać wybierając funkcję „Ustawienia”.
 8. Cookies wykorzystywane w funkcjonowaniu Strony Internetowej spełniają następujące funkcje:
  1. niezbędne pliki cookies — Te pliki cookie są niezbędne dla funkcjonowania strony internetowej i nie mogą być wyłączone w naszych systemach. Są one zazwyczaj ustawiane tylko w odpowiedzi na działania podejmowane przez użytkownika, które sprowadzają się do zapytania o usługi, takie jak ustawienie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Można ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o tych plikach cookie, ale niektóre części witryny nie będą wtedy działały. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych;
  2. analityczne pliki cookies — te pliki cookie umożliwiają nam zliczanie wizyt i źródeł ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszego Serwisu. Pomagają one ustalić, które strony są najbardziej i najmniej popularne i zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po stronie. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane i tym samym anonimowe. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedził naszą stronę internetową;
  3. marketingowe pliki cookies — te pliki cookie mogą być ustawiane przez naszych partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej Strony Internetowej. Mogą one być wykorzystywane przez te firmy do budowania profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania odpowiednich reklam na innych stronach. Nie przechowują one bezpośrednio danych osobowych, lecz opierają się na jednoznacznej identyfikacji przeglądarki i sprzętu internetowego. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, doświadcza mniej ukierunkowanych reklam.
 9. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku ze stosowaniem plików cookies jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Korzystanie z analitycznych oraz marketingowych plików cookies uzależnione jest od uzyskania zgody na wykorzystanie plików za pomocą narzędzia służącego do zarządzania plikami cookies dostępnego po wyborze funkcji „Ustawienia” na banerze, który wyświetla się w trakcie odwiedzin Seriwsu.
 10. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może skutkować pewnymi trudnościami w korzystaniu ze Strony Internetowej, np. w postaci dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności itp. Jednak mają Państwo możliwość dokonania ustawień swoich preferencji stosownie do udostępnionego narzędzia do zarządzania plikami cookies, a także za pośrednictwem ustawień przeglądarki.
 11. Niektóre zdarzenia wywoływane przez osoby korzystające ze Strony Internetowej i informacje o nich są zapisywane w formie logowania na serwerze. Zapisane w ten sposób dane służą wyłącznie do prawidłowego administrowania działaniem Strony internetowej, zapewnienia jej prawidłowej obsługi i nieprzerwanego działania jej poszczególnych funkcjonalności.
 12. Jako logi serwera mogą zostać zapisane następujące informacje:
  1. marka i model urządzenia na którym otwierana jest strona;
  2. identyfikator sprzętowy;
  3. rodzaj i wersja systemu operacyjnego;
  4. data i godzina logowania,
  5. adres IP urządzenia.
 13. W formie logowań mogą być zapisywane również logi poszczególnych działań użytkowników. W takim wypadku logi są dostępne w narzędziach przeznaczonych do obsługi poszczególnych funkcjonalności Strony internetowej.
 14. Dane wskazane w ust. 12 powyżej nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami, a ich wykorzystanie obejmuje jedynie działania wskazane w ust. 11 powyżej.

 

C-ANPROM/PL/GEN/0061, 09/2022